Việc làm quận thanh xuân

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Cộng tác viên Hỗ trợ tổng hợp

hà nội quận thanh xuân
- Hỗ trợ công việc các bộ phận kinh doanh, marketing, nhân sự,....: + Có thể làm KOL cho kênh của công ty + Có thể viết ...
3 weeks 2 days trước