Cộng tác viên Hỗ trợ tổng hợp

Cộng tác viên Hỗ trợ tổng hợp

Công ty Cổ phần NDA Group
Mô tả công việc: 

- Hỗ trợ công việc các bộ phận kinh doanh, marketing, nhân sự,....:
+ Có thể làm KOL cho kênh của công ty
+ Có thể viết bài PR
+ Có thể hỗ trợ tuyển dụng
+ Làm chung công việc của các bộ phận

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Quỳnh Trang
Điện thoại: 
0865524536
Địa chỉ Email: 
hr4@ndag.net
Ngày đăng:
2023-11-14
Job Id: 
1957067
Ngành nghề: