Tuyển nữ Gia Sư dạy thanh nhạc

Tuyển nữ Gia Sư dạy thanh nhạc

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
Mô tả công việc: 

Đứng lớp và giảng dạy theo nội dung đào tạo của khóa học.
Đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa.
Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học viên.
Đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra theo cam kết.
Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo;

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Tuấn Đạt
Điện thoại: 
0559562897
Địa chỉ Email: 
datn22102007@gmail.com
Ngày đăng:
2024-01-23
Job Id: 
1958006
Ngành nghề: