Tuyển Chuyên viên nghiệp vụ

Tuyển Chuyên viên nghiệp vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEKIN
Mô tả công việc: 

• Theo dõi, giám sát công việc của nhân viên khối mục tiêu.
• Tuyển dụng, sắp xếp nhân sự.
• Tham gia công tác đào tạo, phổ biến các quy định, quy trình cho nhân viên.
• Thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao

Liên hệ

Người liên hệ: 
Triệu Thu Phương
Điện thoại: 
0984190046
Địa chỉ Email: 
hr@sekin.vn
Ngày đăng:
2024-04-22
Job Id: 
1958130