Việc làm kcn sài đồng a

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Tuyển Chuyên viên nghiệp vụ

hà nội kcn sài đồng a
• Theo dõi, giám sát công việc của nhân viên khối mục tiêu. • Tuyển dụng, sắp xếp nhân sự. • ...
3 weeks 6 days trước