Tuyển (Nam, Nữ ) Đi Làm Ngay Tại KCN Hòa...

Tuyển (Nam, Nữ ) Đi Làm Ngay Tại KCN Hòa...

Tuyển (Nam, Nữ ) Đi Làm Ngay Tại KCN Hòa Mạc - KCN Đồng Văn 1-2-3-4 - Hà Nam ( chấp nhận thiếu tuổi )LH : 08.383.65432/ 096.11.222.55 (zalo)+ Công Ty : FineTek - KCN Hòa Mạc+ Công Ty : ILJIN - KCN Hòa Mạc+ Công Ty : CuTeck - KCN Hòa Mạc+ Công Ty : JinYong - KCN Đồng Văn 1+ Công Ty : SMAC - KCN Đồng Văn 1+ Công Ty : Hankook - KCN Đồng Văn 1+Xem thêm Công Ty : C.ONE - KCN Đồng Văn 1+ Công Ty : KMW - KCN Đồng Văn 1+ Công Ty : YUWON - KCN Đồng Văn 1+ Công Ty : ACE_MPD - KCN Đồng Văn 2+ Công Ty : JaeHyun - KCN Đồng Văn 2+ Công Ty : GemTek - KCN Đồng Văn 2+ Công Ty : ESA - KCN Đồng Văn 2+ Công Ty : Huazhang - KCN Đồng Văn 2+ Công Ty : WNC - KCN Đồng Văn 3+ Công Ty : WISTRON - KCN Đồng Văn… Xem thêm

Ngày đăng:
2023-05-29
Job Id: 
1940362