Trưởng phòng kế hoạch

Trưởng phòng kế hoạch

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐏 𝐗𝐍𝐊 𝐁𝐀𝐎 𝐁𝐈̀ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍
Mô tả công việc: 

Mô tả công việc
Lập kế hoạc sản xuất tổng
Kết hợp phòng sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng
Cân đối công nhân sản xuất
Quản lý, điều phối các công việc: Lập kế hoạch chi tiết, kế hoạch vật tư, gia công ngoài…

YÊU CẦU:

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm trở lên
Bằng cấp: Đại học
Chuyên môn: Tài chính, kinh tế, quản lý sản xuất….
Trình độ vi tính: Word, PP, Excel. Internet…

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ngọc
Điện thoại: 
0342093480
Địa chỉ Email: 
hcns.bt@vstyle.com.vn
Ngày đăng:
2024-05-07
Job Id: 
1958142