TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ SẢN XUẤT CƠ KHÍ (đột dập, cán)

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ SẢN XUẤT CƠ KHÍ (đột dập, cán)

Công ty cổ phần công nghiệp Mytek
Mô tả công việc: 

+ Chỉ đạo triển khai và trực tiếp tham gia sản xuất theo kế hoạch do quản đốc giao
+ Kiểm soát chất lượng sản phẩm tổ mình làm ra
+ Quản lý, hướng dẫn công việc cho công nhân trong tổ.
+ Tổng hợp, ghi chép báo cáo sản xuất hàng ngày
+ Báo cáo kịp thời cho Quản đốc những vấn đề phát sinh

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ngọc phúc
Điện thoại: 
02213967796/0975353316
Địa chỉ Email: 
ngoc_hc@giakedehang.vn
Ngày đăng:
2023-08-22
Job Id: 
1949240