nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

TUYỂN DỤNG Nhân viên giao hàng (shipper) tại BA ĐỒN, ĐỒNG HỚI, QUẢNG TRẠCHThu nhập 9 - 15trLhe: 0915 903 264TUYỂN DỤNG Nhân viên giao hàng (shipper) tại BA ĐỒN, ĐỒNG HỚI, QUẢNG TRẠCHThu nhập 9 - 15trLhe: 0915 903 264
Ngày đăng:
2023-05-22
Job Id: 
1942713