KCN TÂN TRƯỜNG CẦN GẤP NỮ CHUYÊN NGÀY - 2...

KCN TÂN TRƯỜNG CẦN GẤP NỮ CHUYÊN NGÀY - 2...

KCN TÂN TRƯỜNG CẦN GẤP NỮ CHUYÊN NGÀY - 2 CA LÀM SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA THOẢI MÁITĂNG CA ĐỀU Lh:0961817596KCN TÂN TRƯỜNG CẦN GẤP NỮ CHUYÊN NGÀY - 2 CA LÀM SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA THOẢI MÁITĂNG CA ĐỀU Lh:0961817596
Ngày đăng:
2023-11-20
Job Id: 
1957161