HONDA VIÊT: TUYỂN DỤNG NAM CA HC :395k/8h - CA...

HONDA VIÊT: TUYỂN DỤNG NAM CA HC :395k/8h - CA...

HONDA VIÊT: TUYỂN DỤNG NAMCA HC :395k/8h - CA 1 :406k/8h - CA 2 :433k/8h CA 3: 455kk/8h Phụ cấp 250k ngày phép 395k zalo 0399500040 ( nhân xăm) có ăn ởHONDA VIÊT: TUYỂN DỤNG NAMCA HC :395k/8h - CA 1 :406k/8h - CA 2 :433k/8h CA 3: 455kk/8h Phụ cấp 250k ngày phép 395k zalo 0399500040 ( nhân xăm) có ăn ở
Ngày đăng:
2023-11-20
Job Id: 
1951519