Full Nam Nữ Chính Thức Và Thời Vụ Tại Kcn...

Full Nam Nữ Chính Thức Và Thời Vụ Tại Kcn...

Full Nam Nữ chính thức và thời vụ tại kcn dệt may phố nối B Công việc : May , đóng gói, nhặt chỉ , cắt vải LH linh call/zalo 0865483199Full Nam Nữ chính thức và thời vụ tại kcn dệt may phố nối B Công việc : May , đóng gói, nhặt chỉ , cắt vải LH linh call/zalo 0865483199
Ngày đăng:
2023-11-20
Job Id: 
1957203