Đi Kíp Lương 9Tr-14tr CHO NỮ Bằng C2 Làm...

Đi Kíp Lương 9Tr-14tr CHO NỮ Bằng C2 Làm...

Đi kíp lương 9Tr-14tr CHO NỮ bằng C2 Làm 4 ngày nghỉ 2 cho Cty ĐIỆN TỬ trong KCN Thăng Long 2 YC: Đủ 18t-39, có hồ sơLH zalo 0983810532 Đi kíp lương 9Tr-14tr CHO NỮ bằng C2 Làm 4 ngày nghỉ 2 cho Cty ĐIỆN TỬ trong KCN Thăng Long 2 YC: Đủ 18t-39, có hồ sơLH zalo 0983810532
Ngày đăng:
2023-09-18
Job Id: 
1943441