CỤM KCN NGÔ QUYỀN 5 BẠN #NAM ( K...

CỤM KCN NGÔ QUYỀN 5 BẠN #NAM ( K...

CỤM KCN NGÔ QUYỀN
5 BẠN #NAM ( k có được #đào tạo )
CV làm CHUYÊN NGÀY , Tăng ca từ 1-2 tiếng
LCB +pc lên tới 7,000,000 chưa tính tăng ca ,
CV khoan, Mài, dũa ,
L.Ư.Ơ.N.G THỬ VIỆC 5,000,000
LIÊN HỆ : 0383408191
Ngày đăng:
2023-11-20
Job Id: 
1957151