Cty Mình đang Tuyển Tiếng TRUNG Biết Sơ Sơ Là...

Cty Mình đang Tuyển Tiếng TRUNG Biết Sơ Sơ Là...

Cty mình đang tuyển tiếng TRUNG biết sơ sơ là ok làm việc với người Trung vừa làm việc vừa có thể nâng cao tiếng , lương trên dưới 18tr bao ăn ở ạ. MN quan tâm ib em nhéCty mình đang tuyển tiếng TRUNG biết sơ sơ là ok làm việc với người Trung vừa làm việc vừa có thể nâng cao tiếng , lương trên dưới 18tr bao ăn ở ạ. MN quan tâm ib em nhé
Ngày đăng:
2023-09-29
Job Id: 
1952403