Công nhân sản xuất

Công nhân sản xuất

Công ty cổ phần công nghiệp Mytek
Mô tả công việc: 

1. Thực hiện công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
2. Ghi chép và báo cáo cho tổ trưởng sản lượng hàng do mình sản xuất ra.
3. Khi phát hiện ra các dạng lỗi trên sản phẩm phải báo ngay cho Tổ trưởng.
4. Thực hiện công tác tra dầu, mỡ bôi trơn định kỳ cho máy móc thiết bị theo đúng hướng dẫn của nhân viên bảo trì hoặc tổ trưởng.
5. Vệ sinh khu vực làm việc, vệ sinh máy và dụng cụ thao tác khi kết thúc ca làm việc.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ngọc phúc
Điện thoại: 
02213967796/0975353316
Địa chỉ Email: 
ngoc_hc@giakedehang.vn
Ngày đăng:
2023-08-22
Job Id: 
1949241