Việc làm kcn rạch bắp

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

bình dương kcn rạch bắp
- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, tiến hành mua hàng để đảm bảo sản xuất (Đa phần đã có sẵ...
1 month 4 weeks trước