Quy định & Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CHUNG  

Bạn cần đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng các dịch vụ từ website tim việc làm vieclam1.com - một trang con của Jobs68.com. 

Khi bạn sử dụng những dịch vụ và thông tin của vieclam1.com tức là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng. 

 

Nếu có phát sinh mâu thuẫn giữa người sử dụng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ, các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

vieclam1.com có thể cập nhật các điều khoản này theo quá trình phát triển mà không cần thông báo trước với người sử dụng dịch vụ. Mọi thay đổi lớn từ chúng tôi sẽ được thông báo qua email mà bạn cung cấp hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên website vieclam1.com. 

 

I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ  

 

Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm tự cung cấp tất cả các phương tiện và tự thanh toán các khoản phí internet (hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh nào) sử dụng để truy cập website vn.jobs68.com.

 

Người sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bản thân mình cung cấp cho website chúng tôi.

 

Người sử dụng phải đồng ý không sử dụng website với bất kỳ hành vi nào dưới đây: 

 

- Đăng bất kỳ tài liệu nào có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đăng bất kỳ tài liệu có dấu hiệu vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân hoặc tổ chức.   

- Đăng bất kỳ tài liệu có dấu hiệu xâm phạm đến sự riêng tư, danh tiếng hoặc quyền cá nhân của cá nhân khác. 

- Đăng thông tin cá nhân, tiểu sử hoặc các thông tin khác không đầy đủ, giả danh hoặc không chính xác. 

- Chia sẻ với bên thứ ba về thông tin truy cập hay nội dung dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại website vieclam1.com. 

- Sao chép, thu nhập hoặc nhân bản các nội dung trên website vieclam1.com mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. 

- Cố tình gây trở ngại cho website vieclam1.com trong việc cung cấp dịch vụ cho các người sử dụng khác thông qua việc chèn virus hoặc tấn công bất kỳ trang nào của website vieclam1.com. 

- Sử dụng dịch vụ của vieclam1.com cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào có thể dẫn đến rắc rối cho bất kỳ người nào. 

- Gửi thư, fax, email hoặc thực hiện các cuộc gọi nhằm mục đích quảng cáo hoặc gây rối tới những người sử dụng dịch vụ khác của trang vieclam1.com. 

 

II. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA vieclam1.COM

 

1. vieclam1com không tham gia vào bất kỳ giao dịch thực tế nào giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Do đó, vieclam1.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp có sự cố hoặc mâu thuẫn phát sinh giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. 

 

2. vieclam1.com cố gắng trong khả năng để đảm báo các tài liệu được đăng trên website là chính xác và chất lượng cao. Chúng tôi không cam kết hoặc bảo lãnh bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung đó. 

 

3. vieclam1.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng do lỗi của bên thứ ba như nhà cung cấp mạng, đường truyền, người dùng...

 

4. Mặc dù cố gắng hết sức có thể nhưng chúng tôi vẫn không thể đảm bảo 100% nội dung của vieclam1.com sẽ không có thiếu sót, không lỗi hoặc không bị lợi dụng để thực hiện những cơ chế nguy hại nào khác. Cho nên việc truy cập vào website vieclam1.com thỉnh thoảng có thể bị gián đoạn do công tác bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp. 

 

5. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh vi phạm luật An ninh mạng, vieclam1.com sẽ điều tra và hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra bất cứ người sử dụng dịch vụ nào có liên quan đến vi phạm này. 

 

6. vieclam1.com có quyền sửa đổi, bổ sung hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, chức năng, cấu trúc website... nhằm mục đích nâng cấp mà không cần báo trước cho người sử dụng dịch vụ. 

 

7. vieclam1.com không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung hoặc thông tin nào nằm ngoài hệ thống website vieclam1.com. 

 

III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC 

 

1. Các cá nhân hay tổ chức khác không được tái bản, sửa đổi, sao chép, phân phối, sử dụng thông tin vào mục đích thương mại mà không được sự cho phép bằng văn bản của vieclam1. Mọi vi phạm sẽ được giải quyết dựa trên pháp luật hiện hành. 

 

2. Chúng tôi có quyền từ chối, chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ mà không cần báo trước nếu người sử dụng có dấu hiệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã thỏa thuận.

 

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁP LÝ 

 

Việc truy cập và sử dụng dịch vụ của vieclam1.com do người sử dụng hoàn toàn tự nguyện và đồng ý chịu trách nhiệm về các thông tin người sử dụng cung cấp trên vieclam1.com 

 

Khi người sử dụng đăng tải các tài liệu, thông tin trênvieclam1.com nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên người sử dụng đã đồng ý rằng các thông tin và tài liệu đó sẽ ở chế độ công khai. Bên thứ ba có thể sao chép mà chưa được sự đồng ý của vieclam1.com. 

 

vieclam1.com không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng tài liệu và thông tin của người sử dụng dịch vụ do bên thứ 3 thực hiện khi chưa được sự cho phép của vieclam1.com. Chỉ những thông tin nào vieclam1.com ghi rõ là được bảo mật (thông tin tài khoản, mật khẩu) thì mới được bảo mật.

vieclam1.com không chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng dịch vụ, hay bất cứ người nào hoặc bất cứ khoản tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin của vieclam1com, ngay cả khi vieclam1.com đã được khuyến cáo về những khả năng xảy ra tổn thất đó.