Nhận thông báo việc làm

**** Làm thế nào để đăng ký Thông báo việc làm qua Mail ?
Việc đăng ký thông báo việc làm qua Email rất đơn giản . Mặc định khi đăng ký là thành viên người tìm việc đều được check vào check box đăng ký nhận thông báo việc làm phù hợp qua Email .
Đối với người chưa từng đăng ký là thành viên và chưa có thông tin hồ sơ trên mạng việc làm Vieclam1.com thì chỉ cần vào trang liên hệ và gửi đến chúng tôi, nhập địa chỉ Email của bạn muốn dùng và nhấp chọn “ Kích hoạt ” để nhận thông báo việc làm phù hợp mỗi ngày.
Hoặc làm theo mẫu sau :