Chính sách

                                                  CHÍNH SÁCH
I. Quy trình dành cho người tìm việc
 
b. Đối với thành viên tìm kiếm việc làm trên Vieclam1.com

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Vieclam1.com.
Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công viêc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm…).
Bước 3: Click vào nút “Nộp đơn” (bộ hồ sơ cá nhân lưu trong tài khoản của thành viên) để gửi hồ sơ đến người tuyển dụng hoặc người tìm việc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng.
Bước 4: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

II.Quy trình dành cho người tuyển dụng
1. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

- Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, Open Office) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

2. Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:
- Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Vieclam1.com
- Thành viên điền thông tin về công việc cần tuyển theo mẫu đã có sẵn. Sau khi chắc chắn về nội dung thành viên gửi tin bài đó.
- Nội dung đăng tin của thành viên sẽ được xếp vào phần tuyển dụng theo loại hình công việc đã chọn.

III. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Vieclam1.com và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc và người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Vieclam1.com
 
Vieclam1.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Vieclam1.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vieclam1.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Vieclam1.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vieclam1.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Vieclam1.com.
 
IV. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vieclam1.com.
1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vieclam1.com thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclam1.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vieclam1.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Vieclam1.com được Vieclam1.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vieclam1.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Ban quản lý Vieclam1.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vieclam1.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 
V. Bảo vệ quyền lợi của thành viên

Ban quản lý Website yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,  điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vieclam1.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website Vieclam1.com đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của người tuyển dụng.

Vieclam1.com luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Vieclam1.com. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT 
Vieclam1.com ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ